Over PartijPeiler

Waarom PartijPeiler?

Wie de Nederlandse politiek langer volgt, zal weten dat politieke partijen niet altijd hun beloftes nakomen.

Na de verkiezingsavond worden verkiezingsprogramma’s overboord gegooid. Dit wordt dan vaak verantwoordelijkheid nemen genoemd.

Maar de kiezer heeft het nakijken. Vooral als blijkt dat juist die onderwerpen die een kiezer belangrijk vond, opgeofferd worden voor regeringsdeelname.

Daarom heeft een stemadvies op basis van verkiezingsbeloftes slechts beperkte waarde.

Bovendien lijken partijen niet altijd eerlijk te zijn in de antwoorden die zij aanleveren bij websites voor stemadvies. In de toelichtingen die zij geven, die door vrijwel niemand gelezen worden, ontkrachten zij regelmatig hun eigen antwoord.

Ook staan de ingenomen standpunten bij de stemhulp soms in schril contrast met de stemuitslagen in de Tweede Kamer uit het recente verleden. Het is altijd mogelijk dat partijen van standpunt veranderen, maar zo’n draai is wel verdacht.

De aanbieders van deze stemhulpen durven partijen hier niet altijd kritisch op aan te spreken, uit vrees dat deze partijen hun medewerking dan opzeggen.

Geheugen opfrissen

Beloftes zijn mooi en aardig, maar kunt u zich nog exact herinneren wat partijen met hun beloftes bij de vorige verkiezingen hebben gedaan? Of met welke dilemma’s politici de afgelopen vier jaar werden geconfronteerd?

PartijPeiler laat zien hoe zittende politieke partijen met uw vorige stem zijn omgegaan.

Controversiële vragen

PartijPeiler stelt ook een aantal controversiële vragen.

Bijvoorbeeld over

  • openbaarheid van bestuur;

  • integriteit van bestuurders;

  • tunnelvisie bij politici.

Stemhulpen die afhankelijk zijn van de medewerking van politieke partijen, zullen hun handen hier niet aan willen branden.

De belangrijkste overweging bij het toevoegen van deze vragen is hoe verrassend de stemuitslag in de Tweede Kamer was. Heeft u vrede met de keuzes die partijen gemaakt hebben?

Second opinion

Door het advies van andere stemhulpen te corrigeren, het geheugen op te frissen, en controversiële vragen niet te schuwen, geeft PartijPeiler de kiezer een second opinion bij online stemadvies.

Wacht niet langer en vul nu de PartijPeiler in.

Aansprakelijkheid

PartijPeiler is met grote zorgvuldigheid ontwikkeld. Toch kunnen we fouten en vergissingen niet uitsluiten.

Wij kunnen geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de gebruikte en getoonde informatie, het berekende stemadvies, de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van het gebruik van deze website.